Aansluiten bij ABMarke

 Aansluiten bij AB Marke kan reeds voor een kleine bijdrage van amper 50 € per jaar inclusief Verzekering + wedstrijdtruitje . 

Hier zijn, naast de begeleiding gedurende trainingen en wedstrijden, zowel een verzekering als een abonnement op ABM-Info inbegrepen.

Verder kunnen leden van het zelfde gezin een korting krijgen van 5€  (1 pers 5O € de anderen 45€ ) 

Voor aansluitingen vanaf September gelden de volgende regels 

25€ per nieuw lid tot het einde van het jaar. 

op Rekening nr BE29 4658 1234 9164

Lidworden Abmarke