De Atletiek Beweging Marke is een VZW in Marke bij Kortrijk, die als voornaamste doel heeft de atletieksport in de ruime zin van het woord te promoten, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen en dit zowel voor dames als voor heren.

Vooral bij de jeugd wordt de meeste nadruk gelegd op de verbetering van de algemene conditie in een vriendschappelijke sfeer, maar daarnaast wordt ook gewerkt aan de voorbereiding naar wedstrijden toe.

AB Marke of kortweg ABM is officieel van start gegaan op 19 januari 1962 met een aansluiting bij de K.B.A.B. ook wel gekend als de nationale federatie. In 1977 is ABM gefusioneerd met Kortrijk Sport Atletiek. Die fusie werd ongedaan gemaakt in 1983. Na minder goede ervaringen werd er besloten opnieuw zelfstandig van start te gaan. Begin 1984 werd er gestart met een jogging op zondagen en geleide trainingen op woens- en vrijdagen.

Een aansluiting bij de K.B.A.B. zat er niet in omwille van de hoge financiële waarborgen en verplichtingen. Daarom werd besloten om aan te sluiten bij de provinciale federatie: de West-Vlaamse Vrije Tijds Atletiek Vereniging of kortweg de Vrije Sporters. Vandaag is ABM nog altijd aangesloten bij deze federatie die een 15-tal clubs groepeert uit de ganse provincie en die naast enkele stratenlopen ook nog een 10-tal crossen en een 5-tal pistemeetings organiseert.

In deze organisaties nemen veel leden deel en het is tevens voor de meesten een conditietest. Zowel voor stratenlopen, crossen als voor pistemeetings bestaat er een criterium over alle wedstrijden en wordt er in verschillende leeftijdscategorieën gelopen. Bij AB Marke zijn de Blommeghemloop en de 11-novembercross uitgegroeid tot echte klassiekers.

Geleidelijk is AB Marke gegroeid en momenteel telt onze club een honderdtal leden. Een aantal dat mede door de kameraadschappelijke sfeer nog steeds aangroeit. De geleide trainingen staan onder leiding van bekwame en gekwalificeerde trainers, die in 3 verschillende groepen werken zodat iedereen op zijn eigen niveau maximaal aan zijn trekken komt. Voor zijn eigen leden richt ABM een regelmatigheidscriterium in, waarbij niet zozeer de prestatie op zich, maar wel de regelmaat van belang is. En ieder jaar organiseert AB Marke een Clubloop waar enkel ABM-leden kunnen aan deelnemen.

Aansluiten bij AB Marke kan reeds voor een kleine bijdrage van amper 50 € per jaar inclusief Verzekering + wedstrijdtruitje . Hier zijn, naast de begeleiding gedurende trainingen en wedstrijden, zowel een verzekering als een abonnement op ABM-Info inbegrepen.

Verder kunnen leden van het zelfde gezin een korting krijgen van 5€ (1 pers 5O € de anderen 45€ )

Wij wensen u nog veel bladergenot op onze website.

Het bestuur van ABM.