Om in aanmerking te komen voor het ABM-Regelmatigheidscriterium moet wel aan de voorwaarden van het reglement worden voldaan. 

.

 • Art. 1: Men moet in orde zijn met alle clubverplichtingen. 
 • Art. 2: Men kan enkel punten verdienen op wedstrijden als men zijn clubtrui draagt. Hierbij rekenen wij op jullie fair-play, daar het bestuur niet bij alle wedstrijden kan aanwezig zijn. 
 • Art. 3: Toekenning der punten
  1. Bij deelname aan om het even welke wedstrijd: 1 PUNT 
  2. Bij deelname aan “aanbevolen wedstrijden”: 3 PUNTEN 
  3. Bij deelname aan “een organisatie van de W.VL.V.T.A.V.”: 5 PUNTEN 
  4. Bij deelname aan een “eigen organisatie” van A.B.M.: 10 PUNTEN 
 • Art. 4: De atleten staan er zelf voor in om hun deelname aan een wedstrijd mee te delen aan Wilfried (wilfried.ossieur@telenet.be) die de stand bijhoudt
  Controle gebeurt via wedstrijduitslagen: gelieve dus indien mogelijk altijd een uitslag af te geven 
 • Art. 5: Het criterium begint op 1 januari en eindigt op 31 december 
 • Art. 6: Er worden 2 klassementen opgemaakt
  groep 1: tot en met scholieren
  groep 2: vanaf juniores. 
 • Art. 7: Bij gelijk aantal punten wordt eerst rekening gehouden met het aantal deelnames aan eigen organisaties, daarna aan deelnames aan de wedstrijden van de W.VL.V.T.A.V., gevolgd door aanbevolen wedstrijden en andere wedstrijden.
 • Art. 8: Er wordt een mooie prijs voorzien voor de eerste 10 atleten die minimum 50 punten behalen. 
  Deze prijzen worden uitgedeeld op de Nieuwjaarsrecepte (eind januari) waar de winnaars aanwezig moeten zijn. 
 • Art. 9: Alle onvoorziene gevallen worden door het bestuur beslecht. Er is geen beroep mogelijk, maar er kan wel rekening gehouden worden met eventuele suggesties om het reglement te verbeteren voor volgend jaar.